הרהורים על משפחה וילדים

על הפרת זכויות הילד והמשפחה בישראל

Posts Tagged ‘ADHD’

ההשלכות השליליות של שינוי הפרדיגמה בחינוך הילדים

Posted by הרהורים על משפחה וילדים ב- נובמבר 22, 2010


צפו בסרט האנימציה המבריק של סר קן רובינסון, מרצה לחינוך בעל שם עולמי. בסרט זה הוא מתאר את התמורות השליליות שחלו בחינוכם של הילדים בזמנים המודרנים, מאז תקופת המהפכה התעשייתית, ועד היום. בתקופת המהפכה התעשייתית הופיע מושג חדש בשם "חינוך ציבורי", ובעקבותו החלו לצוץ מוסדות לילדים שכונו "בתי ספר", אשר נועדו לשרת בעיקר את הכלכלה המקומית והעולמית ולא את טובתו של הילד. טרם המהפכה התעשייתית למדו הילדים בחינוך ביתי שהיווה הפתרון האולטימטיבי עבור הילד. הסרטון באנגלית ללא תרגום.

RSA Animate – Changing Education Paradigms

This animate was adapted from a talk given at the RSA by Sir Ken Robinson, world-renowned education and creativity expert and recipient of the RSA's Benjamin Franklin award.

 

Posted in Uncategorized | מתויג: , , , , , , , | 1 Comment »

כשהאסימונים נגמרים

Posted by הרהורים על משפחה וילדים ב- מאי 1, 2010


ריצ'ארד לאווי, איש חינוך, מומחה אמריקני בעל שם לילדים בעלי לקויות למידה, לשעבר מנהל בית ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים, מרצה למורים על שיטות מעשיות לקידום ילדים בעלי לקויות למידה ובעלי בעיות התנהגות. גם הורים יכולים ללמוד ממנו.

When the Chips are Down

Host Richard Lavoie, nationally known expert on learning disabilities, offers practical advice on dealing with behavioral problems quickly and effectively. He shows how preventative discipline can anticipate many problems before they start. He also explains how teachers and parents can create a stable, predictable environment in which children with learning disabilities can flourish.

Posted in Uncategorized | מתויג: , , , , , , , | Leave a Comment »

האם חוסר משמעת הינו מחלה?

Posted by הרהורים על משפחה וילדים ב- ספטמבר 8, 2009


מהשנה: פסיכיאטרים יאבחנו ילדים לא ממושמעים בתוך בתי הספר.

קשה להאמין!! שנת הלימודים עוד לא נפתחה וכבר מחתימים את ההורים בכל בתי הספר של החינוך המיוחד ברחבי הארץ על מסמכים, אשר נותנים אישור גורף לנוירולוגים ופסיכיאטרים מטעם מערכת החינוך לאבחן תלמידים בתוך בתי הספר, אם המורה חושב שאינם ממושמעים, מאבדים את סבלנותם במהלך השיעור, מתנדנדים בכיסא או מפריעים.

דווקא בתקופה של קיצוץ משרות במסגרות החינוך המיוחד, שכר משרד החינוך את חברת "פמי", חברה חיצונית שעסקה עד היום בתחום ביטוחי הבריאות, על מנת שתגייס ותפעיל מערך שלם של רופאים ואחיות בכל מוסדות החינוך המיוחד בארץ.

בעידן של חוק בריאות ממלכתי זוהי כפילות, שהרי לכל ילד יש רופא בקופת החולים.

שכרו של פסיכיאטר או נוירולוג מומחה אחד משתווה לשכרם של ארבעה מורים, או של שש סייעות.

מסתבר שבמערכת החינוך מעדיפים להשקיע בפסיכיאטרים ובתרופות מאשר בחינוך ובמחנכים, ושחוסר משמעת הינה מחלה שמצריכה חדר מיון דחוף בתוך בית הספר.

עד היום התכחשה מערכת החינוך לעובדה שמופעל בה לחץ על ההורים לאבחן תלמידים וליטול תרופות כגון ריטלין כתנאי לקבלת עזרה חינוכית.

צעד זה חושף את כל האמת! המורים כבר לא צריכים ללחוץ על ההורים. הם ישלחו את הילד מאחורי גבם של ההורים לחדרו של הפסיכיאטר או הנוירולוג, וזה יאבחן את הילד ברגע, ואף ירשום לו מרשם לתרופה עוד בשטח בית הספר. פעולת האבחון נעשית מאחורי גבם של ההורים אשר נתנו אישור גורף לרופא "לבדוק" את הילד. אלא שבדיקה גופנית כמו בדיקת גרון או אוזניים היא בדיקה מדעית אובייקטיבית, ואילו אבחון נוירולוגי ופסיכיאטרי בשטח בית הספר אינם מבוססים על בדיקה גופנית או בדיקות מעבדה אלא על חוות הדעת של המורה, או היועצת. דעתו של ההורה עלולה שלא להישמע כלל.  זוהי פגיעה אנושה בזכויותיהם של ההורים ושל הילדים. והמרוויחות הגדולות: חברות התרופות.

אלה שנר, נשיאת עמותת מגן לזכויות אנוש טוענת שכאשר אנשי חינוך מפנים לרופא, ומקווים, שסמים פסיכיאטריים, כגון ריטלין או ריספרדל, ולא כלים חינוכיים יטפלו בבעיות של למידה והתנהגות, יש סיבה רצינית לדאגה. הצבתם של פסיכיאטרים ונוירולוגים בתוך בתי הספר הינה ניגוד עניינים שהדעת אינה סובלת. ההישענות על התוויות והסמים שלהם הינה הגורם הראשי להתדרדרותה של מערכת החינוך.

העמותה מזהירה מפני התגברותם של אירועים מחרידים, כגון המקרה, שבו, עקב התרשמותה של יועצת או פסיכולוגית, נשלח ילד לאשפוז כפוי לאחר דין ודברים סוער עם מורתו, שפנתה ליועצת, שפנתה לפסיכיאטרית. זוהי משמעותו של אבחון סובייקטיבי. רק לאחר שבוע, ורק בסיוע של עורכי דין הצליחו ההורים להוציא את הילד מהאשפוז הפסיכיאטרי ולהפסיק את הטיפול התרופתי שנכפה עליו.

העמותה ממליצה להורים לא להסכים ולא לחתום על שום אישור גורף לבדוק או לאבחן את הילד בשטח בית הספר.

העמותה ממליצה להורים לשים לב להבדל שבין בדיקה גופנית לאבחון פסיכיאטרי או נוירולוגי ולזכור שכל אבחון שכזה עלול לשים על הילד תווית של הפרעה פסיכיאטרית, שתפגע בזכויותיו בעתיד, ושתאפשר למערכת לכפות עליו קבלת תרופות כתנאי לקבלת עזרה חינוכית.

ההורים מוזמנים להגיש תלונה חריפה למשרד החינוך ולדווח לעמותה על אבחון פסיכולוגי או פסיכיאטרי שייעשה באופן לא חוקי מאחורי גבם של ההורים, ועל כל ניסיון לכפות אבחון או טיפול תרופתי בשטח בית הספר כתנאי לקבלת עזרה חינוכית.

קישורים נוספים:

השעיות לא חוקיות בבתי ספר

Posted in Uncategorized | מתויג: , , , , , , , , , , , | 1 Comment »