הרהורים על משפחה וילדים

על הפרת זכויות הילד והמשפחה בישראל

Archive for ספטמבר, 2012

כנס האו"ם על מעצרי שווא ומאסרי שווא ICCPR

Posted by הרהורים על משפחה וילדים ב- ספטמבר 11, 2012


ארגוני הגברים והקואליציה למען הילדים והמשפחה הוזמנו להשתתף בכנס האו"ם בז'נבה ב 25 לאוקטובר 2012 בוועדה לזכויות אדם, לגיבוש הערות מנחות בינלאומיות ביחס למעצר שווא ומאסרי שווא.  סעיף 9(1) לאמנת האו"ם בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות קובע כי לכל אדם שמורה הזכות לחירות אישית ולביטחון אישי, לא יהיה אדם נתון במעצר או במאסר שרירותיים – לא תישלל חירותו של אדם אלא מטעמים ובהתאם להליכים הקבועים בחוק.

להלן הנוסח המלא של סע' 9 לאמנה:

1.       לכל אדם שמורה הזכות לחירות אישית ולבטחון אישי. לא יהא אדם נתון במעצר או במאסר שרירותיים. לא תשלל חירותו של אדם אלא מטעמים ובהתאם להליכים שנקבעו בחוק

2.      אדם שנעצר יודיעוהו, בעת מעצרו, על הנימוקים למעצרו, וכן יודיעוהו ללא דיחוי על כל אשמה המועלית נגדו.

3.      אדם שנעצר או נאסר בשל האשמה בעבירה פלילית יובא מיד בפני שופט, או בפני נושא משרה אחר שהוסמך כחוק להפעיל סמכות שיפוטית, ויש לשופטו תוך פרק זמן סביר או לשחררו. לא יהא זה כלל מקובל שאדם המצפה למשפט יוחזק במשמורת, אך ניתן להתנות את השחרור של האדם בערבויות להתייצב לדין בכל שלב אחר של ההליכים המשפטיים, ובמקרה הצורך, לשם ביצוע גזר הדין.

4.      אדם אשר חירותו נשללה באמצעות מאסר או מעצר יהיה זכאי לנקוט הליכים בבית משפט, כדי שבית משפט זה יוכל ללא דיחוי, להחליט, בדבר חוקיות מעצרו, ולצוות על שיחרורו, אם המעצר אינו חוקי.

5.      אדם שהיה קרבן למאסר או למעצר בלתי חוקיים תהיה לו זכות לפיצויים הניתנת להוצאה לפועל.

נציגי ארגוני הגברים ידווחו בכנס על הפרת זכויות האדם בישראל ושלילת החופש האישי במעצרי שווא, הארכות מעצרים שקריות על בסיס דו"חות סודיים פיקטיביים, הארכות מעצר עד תום ההליכים ללא סיבה, פליליזציה מיותרת, הפללות, התחקויות משטרתיות אחרי פעילים באינטרנט ובפייסבוק, צווי הרחקה משטרתיים ללא שופט ללא דין וללא דיין.  תנאי מעצר מחרידים ורדיפת ארגוני זכויות הגבר ופעילים נגד עריצות משרד הרווחה בשיטות בשיטות של מיגור ארגוני טרור או פדופיליה.  פרטים נוספים:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/discussion2012.htm

Posted in Uncategorized | מתויג: , , , | 1 Comment »