הרהורים על משפחה וילדים

על הפרת זכויות הילד והמשפחה בישראל

Archive for 24th ב-אוקטובר, 2009

פני החברה בישראל – השוואה למדינות OECD והאיחוד האירופאי

Posted by הרהורים על משפחה וילדים ב- אוקטובר 24, 2009


לקט נתונים סטטיסטיים מתוך דוח פני החברה בישראל לשנת 2009 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – השוואה למדינות OECD והאיחוד האירופאי.

1. עוני והדרה חברתית ביחס למדינות האיחוד האירופאי

בישראל, שיעור האוכלוסיה הנמצאת בסיכון לעוני הוא הגבוה מבין כל מדינות האיחוד האירופאי.

עוני והדרה חברתית

2. פער העוני בהשוואה למדינות האיחוד האירופאי

יחס פער העוני לפי חציון מודד עד כמה הכנסות האוכלוסיה בסיכון לעוני נמוכות מקו העוני. זהו אינדיקטור חשוב המספק מידע "עד כמה עניים הם עניים".

בשנת 2007, יחס פער העוני החציוני בישראל עמד על 30% לעומת 22% באיחוד האירופאי. המשמעות היא שההכנסות של מחצית מן האוכלוסיה בסיכון לעוני בישראל  היו מתחת לכ-70% מקו העוני.

פער העוני

3. הישגים בלימודי מדעים – ישראל ומדינות ה OECD

התכנית להערכה בינלאומית של תלמידים, PISA, היא מחקר שעורך ארגון ה-OECD למדידת הצלחת של בני 15 בהתמודדות עם אתגרי חברת המידע. בין היתר נבדקה מיומנות התלמידים בהיבטים שונים של לימודי המדעים, בכל מדינה השייכת למדינות בארגון.

הישגי התלמידים בישראל במדעים היו גבוהים מהישגי התלמידים במקסיקו ובטורקיה ונמוכים מכל שאר מדינות.

הישגי התלמידים במדעים

4. מצבת השוטרים בישראל

מצבת במדינה מצביעה לעיתים על יכולת המשטרה לאכוף את החוק בצורה מיטבית על מנת להגן על האזרחים, אם כי מספר גבוה של שוטרים אינו מעיד בהכרח על רמת פשיעה נמוכה. מספר השוטרים בישראל הינו גבוה יחסית למרבית מדינות OECD.

מצבת השוטרים בישראל

Posted in Uncategorized | מתויג: | 1 Comment »