הרהורים על משפחה וילדים

על הפרת זכויות הילד והמשפחה בישראל

Archive for 8th ב-ספטמבר, 2009

האם חוסר משמעת הינו מחלה?

Posted by הרהורים על משפחה וילדים ב- ספטמבר 8, 2009


מהשנה: פסיכיאטרים יאבחנו ילדים לא ממושמעים בתוך בתי הספר.

קשה להאמין!! שנת הלימודים עוד לא נפתחה וכבר מחתימים את ההורים בכל בתי הספר של החינוך המיוחד ברחבי הארץ על מסמכים, אשר נותנים אישור גורף לנוירולוגים ופסיכיאטרים מטעם מערכת החינוך לאבחן תלמידים בתוך בתי הספר, אם המורה חושב שאינם ממושמעים, מאבדים את סבלנותם במהלך השיעור, מתנדנדים בכיסא או מפריעים.

דווקא בתקופה של קיצוץ משרות במסגרות החינוך המיוחד, שכר משרד החינוך את חברת "פמי", חברה חיצונית שעסקה עד היום בתחום ביטוחי הבריאות, על מנת שתגייס ותפעיל מערך שלם של רופאים ואחיות בכל מוסדות החינוך המיוחד בארץ.

בעידן של חוק בריאות ממלכתי זוהי כפילות, שהרי לכל ילד יש רופא בקופת החולים.

שכרו של פסיכיאטר או נוירולוג מומחה אחד משתווה לשכרם של ארבעה מורים, או של שש סייעות.

מסתבר שבמערכת החינוך מעדיפים להשקיע בפסיכיאטרים ובתרופות מאשר בחינוך ובמחנכים, ושחוסר משמעת הינה מחלה שמצריכה חדר מיון דחוף בתוך בית הספר.

עד היום התכחשה מערכת החינוך לעובדה שמופעל בה לחץ על ההורים לאבחן תלמידים וליטול תרופות כגון ריטלין כתנאי לקבלת עזרה חינוכית.

צעד זה חושף את כל האמת! המורים כבר לא צריכים ללחוץ על ההורים. הם ישלחו את הילד מאחורי גבם של ההורים לחדרו של הפסיכיאטר או הנוירולוג, וזה יאבחן את הילד ברגע, ואף ירשום לו מרשם לתרופה עוד בשטח בית הספר. פעולת האבחון נעשית מאחורי גבם של ההורים אשר נתנו אישור גורף לרופא "לבדוק" את הילד. אלא שבדיקה גופנית כמו בדיקת גרון או אוזניים היא בדיקה מדעית אובייקטיבית, ואילו אבחון נוירולוגי ופסיכיאטרי בשטח בית הספר אינם מבוססים על בדיקה גופנית או בדיקות מעבדה אלא על חוות הדעת של המורה, או היועצת. דעתו של ההורה עלולה שלא להישמע כלל.  זוהי פגיעה אנושה בזכויותיהם של ההורים ושל הילדים. והמרוויחות הגדולות: חברות התרופות.

אלה שנר, נשיאת עמותת מגן לזכויות אנוש טוענת שכאשר אנשי חינוך מפנים לרופא, ומקווים, שסמים פסיכיאטריים, כגון ריטלין או ריספרדל, ולא כלים חינוכיים יטפלו בבעיות של למידה והתנהגות, יש סיבה רצינית לדאגה. הצבתם של פסיכיאטרים ונוירולוגים בתוך בתי הספר הינה ניגוד עניינים שהדעת אינה סובלת. ההישענות על התוויות והסמים שלהם הינה הגורם הראשי להתדרדרותה של מערכת החינוך.

העמותה מזהירה מפני התגברותם של אירועים מחרידים, כגון המקרה, שבו, עקב התרשמותה של יועצת או פסיכולוגית, נשלח ילד לאשפוז כפוי לאחר דין ודברים סוער עם מורתו, שפנתה ליועצת, שפנתה לפסיכיאטרית. זוהי משמעותו של אבחון סובייקטיבי. רק לאחר שבוע, ורק בסיוע של עורכי דין הצליחו ההורים להוציא את הילד מהאשפוז הפסיכיאטרי ולהפסיק את הטיפול התרופתי שנכפה עליו.

העמותה ממליצה להורים לא להסכים ולא לחתום על שום אישור גורף לבדוק או לאבחן את הילד בשטח בית הספר.

העמותה ממליצה להורים לשים לב להבדל שבין בדיקה גופנית לאבחון פסיכיאטרי או נוירולוגי ולזכור שכל אבחון שכזה עלול לשים על הילד תווית של הפרעה פסיכיאטרית, שתפגע בזכויותיו בעתיד, ושתאפשר למערכת לכפות עליו קבלת תרופות כתנאי לקבלת עזרה חינוכית.

ההורים מוזמנים להגיש תלונה חריפה למשרד החינוך ולדווח לעמותה על אבחון פסיכולוגי או פסיכיאטרי שייעשה באופן לא חוקי מאחורי גבם של ההורים, ועל כל ניסיון לכפות אבחון או טיפול תרופתי בשטח בית הספר כתנאי לקבלת עזרה חינוכית.

קישורים נוספים:

השעיות לא חוקיות בבתי ספר

Posted in Uncategorized | מתויג: , , , , , , , , , , , | 1 Comment »